Bankacıların yüzde 70’i antidepresan kullanıyor

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, bankacı Efe Demir’in “yönetim tarafından mobbinge maruz kaldığı için yaşamına son verdiği” yönündeki iddialar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e olayın ve tüm iddiaların araştırılmasına yönelik olarak çağrıda bulundu.

2019 yılında intiharların arttığı bir süreçte bankacılık sektörü çalışanlarının çalışma koşullarının araştırılarak gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına Araştırma Önergesi verdiğini kaydeden Özdemir, şunları söyledi:

– Bankacılık sektörünün daralmasıyla birlikte şube ve gişe çalışanları başta olmak üzere banka çalışanlarına ulaşılması mümkün olmayan satış hedefleri dayatıldığı belirtiliyordu. Ulaşılması çok zor olan bu hedeflere ulaşılması için aşırı iş yükü yüklendiği, mobbing ve her an işten atılabilecekleri yönündeki ağır psikolojik baskılar uygulandığı iddia edilmekteydi. Son dönemde bu iş yüküne ve baskı ortamına bağlı olarak stres, ruhsal bunalım ve antidepresan ilaç kullanımının yaygınlaştığı yönünde şikâyetler bugün de devam etmektedir.

ÇOK SAYIDA İNTİHAR YAŞANDI

Banka-Sigorta İşçileri Sendikası’na göre Türkiye’de banka çalışanlarının en az yüzde 70’inin antidepresan ilaç kullandığını kaydeden Özdemir, şöyle devam etti:

– Bankacılık sektörü çalışanları arasında stres ve ruhsal bunalımın sonuçları zaman zaman antidepresan ilaç kullanımının da ötesine geçerek ciddi sağlık sorunlarına ve intiharlara kadar varmaktadır. 2019 yılından itibaren sektörde çok sayıda intiharla sonuçlanan olaylar yaşandı.

– İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Merve Yıldız’ın, ‘Banka Çalışanlarında Stres Algısı ve Ruhsal Durum Arasındaki İlişkinin Araştırılması’ konulu saha çalışması, banka çalışanlarının algılanan stres genel düzeyinin ve iş yoğunluğunun anksiyete düzeyini, depresyon düzeyini, olumsuz benlik düzeyini, somatizasyon düzeyini ve hostilite düzeyini de anlamlı bir şekilde artırdığını ortaya koymaktadır.

BAKANLIK TÜM İDDİALARI ARAŞTIRMALI

Çorum Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Muharrem Tuna’nın, “Çalışanların strese bağlı kişilik özelliklerinin iş tatmin düzeylerine etkisi” konulu araştırmasına da atıf yapan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

– Yapılan çalışma, banka çalışanlarının yüksek stres altında çalıştıklarını, alt kademe çalışanların iş memnuniyetlerinin çok daha düşük düzeyde olduğunu ve yüksek stres düzeyinin de bireysel ve örgütsel birçok soruna neden olduğunu ortaya koymaktadır.

– Bankacılık sektöründe son yaşanan intiharla ve tüm iddialarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir an önce inceleme başlatmalıdır. Bakanlık, söz konusu iddialar ışığında, sektör çalışanlarının çalışma koşullarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmalı ve gerekli önlemlerin belirlenmesi için somut adımlar atmalıdır.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*